ACIZI ȘI BAZE 1

Acizii

În timpul vieții, la școală sau în afara școlii, se intâlnește adesea noțiunea de acid. Dacă analizăm compoziția unui acid, putem observa ca în molecula sa intră unul sau mai mulți atomi de hidrogen, care pot fi înlocuiți de metale cu formare de săruri.

Definiția acizilor

Acizii sunt substanțe compuse în a căror compoziție intră, pe lângă atomi ai nemetalelor, unul sau mai mulți atomi de hidrogen, care pot fi substituiți cu atomi de metal, dând naștere la săruri.

Conform definiției, substanțele chimice care au forma HBr, HI, HCl.

Clasificarea acizilor

După compoziție, acizii se clasifică în :

  • hidracizi – conțin în molecula lor doar atomi de hidrogen și de nemetal ;
  • oxiacizi – conțin în molecula lor, pe lângă atomi de hidrogen și nemetal, și atomi de oxigen.

După numărul atomilor de hidrogen, care pot fi înlocuiți cu metale, acizii se împart în 3 grupe:

  • monobazici ;
  • dibazici ;
  • tribazici .

Denumirea acizilor

  • Denumirea hidracizilor se formează din termenul acid urmat de numele nemetalului, la care se adaugă sufixul HIDRIC.
  • Denumirea oxiacizilor în care nemetalul are valența inferioară, se formează din termenul acid urmat de numele nemetalului, la care se adaugă sufixul OS.
  • Denumirea oxiacizilor în care nemetalul are valența maximă, se formează din termenul acid urmat de numele nemetalului la care se adaugă sufixul IC.

Radicalul acid

Din reacțiile chimice la care participă acizii, se observă ca în moleculele acestora, pe lângă atomi de hidrogen, se găsesc și atomi sau grupe de atomi, care în timpul reacțiilor se păstrează neschimbate.

Definiția radicalului acid :

Atomul sau grupul de atomi care intră în compoziția moleculelor acizilor și care în reacțiile chimice rămân neschimbați, se numesc radicali acizi.

Radicalul acid provine prin eliminarea totală sau parțială a atomilor de hidrogen din molecula acidului și se notează cu A.

Valența radicalului acid

Valența radicalului acid este determinată de numărul atomilor de hidrogen, care sunt substituiți sau eliminați din molecula acidului.

Formula generala a acizilor

Formula generală a acizilor este HmA. Dacă înlocuim pe A cu radicalii cunoscuți și pe m cu valența acestora, se pot obține formulele acizilor.

Exemplu : Pentru A=Cl(I), avem HCl

Metode generale de obținere a acizilor

  • Hidracizii se pot obține prin sinteză.
  • Oxiacizii se pot obține din oxizii acizi prin reacție cu apa.

Cea mai frecventă metodă de laborator, utilizată și pentru hidracizi și pentru oxiacizi, constă în tratarea sărurilor cu acizi mai puternici.

Proprietățile acizilor

Proprietăți fizice

Acizii sunt substanțe gazoase, lichide sau solide. Se dizolvă în apă, formând soluții cu gust acrișor și sunt bune conducătoare de electricitate.

Acțiunea acizilor asupra indicatorilor

Acizii înroșesc soluția de turnesol, iar fenolftaleina rămâne incoloră în mediul acid.

Please follow and like us: