GENERATOARE DE CURENT ALTERNATIV

          La turaţiile mici sau la mersul în gol al motorului, generatoarele de curent continuu  nu dau o putere suficientă care să asigure reîncărcarea bateriei de acumulatoare. Generatoarele de   curent alternativ pot asigura încărcarea bateriilor de acumulatore la turaţii micii, chiar la mersul în gol al motorului, astfel să se generalizeze utilizarea lor.

CARACTERISTICELE GENERATOARELOR

Principalele mărimi caracteristice ale generatoarelor de automobile se vor prezenta în continuare.

          Tensiunea nominală este tensiunea după care se caracterizează echipamentul electric al automobilului, 6v, 12v, şi 24v. Deoarece tensiunea de încărcare a unui element de acumulator, în realitate este de 2,3v, corespunzător tensiunilor de funcţionare ale echipamentului electric sunt mai mari : 6,9v, 13,8v, 27,6v.

          Puterea nominală a generatorului este determinată după puterea tuturor receptoarelor cu funcţionare de lungă durată, ţinând seama de încărcarea bateriei de acumulatore.

          Curentul nominal  rezultă din raportul dintre puterea nominală şi tensiunea nominală.

          Puterea maximă este puterea de lungă durată  pe care o poate da generatorul fără ca să se încălzească peste limita admisibilă, fiind cu 30-50% mai mare decât cea nominală (limita maximă se referă la generatoarele de putere mai mică).

          Curentul maxim rezultă din raportul dintre puterea maximă şi tensiunea nominală.

          Turaţia de mers în gol sau de putere nulă este turaţia la care generatorul încălzit, neconectat la baterie de acumulatore sau de receptoare, dă o tensiune de circa 1,17 mai mare decât cea nominală. Ea trebuie cunoscută la încercarea generatorului la mersul în gol. Peste această turaţie, generatorul începe să debiteze curent, astfel încât ea trebuie să aibă valori cât mai mici posibile.

          Turaţia de conectare este turaţia la care generatorul se cuplează cu reţeaua şi începe a da curent, fiind cu 100-200 rot/min mai mare decât cea de mers în gol la dinamuri.

          Turaţia nominală este turaţia la care generatorul, în stare încălzită, dă putere nominală. Aceasta depinde de construcţia generatorului; cu cât dimensiunile sunt mai mari, cu atât răcirea este mai bună, dar greutatea şi preţul de cost.

          Turaţia maximă este turaţia pe care generatorul o poate suporta fără să se defecteze, fiind limitată de durata de serviciu şi rezistenţa periilor, a colectorului, a conductoarelor din crestăturile rotorului, care sunt supuse la forţe centrifuge foarte mari, de comutaţie şi de încălzire. Ea depinde de construcţie, astfel încât este indicată de uzină fiind cuprinsă între 3.500 şi 10.000 rot/min la dinamuri şi 15.000 la alternatoare. La mersul în gol al motorului dinamul nu poate da curent de încărcare pentru bateria de acumulatoare. La turaţii mici motorul se roteşte  neuniform şi tensiunea dinamului variază.

          Pentru acest motiv, turaţia la care dinamul se cuplează cu bateria de acumulatoare se alege mai mare decât turaţia de mers în gol a motorului, evitându-se astfel conectările şi deconectările prea dese dintre dinam şi acumulator, care conduc la uzura şi sudarea contactelor conjunctorului-disjunctor .     

Descarcă referat 7zip

Please follow and like us: