MITOZA ȘI MEIOZA

Mitoza și meioza

Diviziunea celulară

          Ciclur celular reprezintă totalitatea evenimentelor prin care o celulă a organismului crește, își dublează cromozomii și se divide, rezultând astfel două celule identice. Un ciclu celular are două perioade: interfaza și ciclul mitotic (pentru celulele somatice) sau meiotic (pentru celulele gametice/sexuale).

          Diviziunea mitotică este cea pe baza căreia se realizează creșterea organismului. Aceasta debutează prin diviziunea nucleului sau cariochineză și se termină cu diviziunea citoplasmei sau citochineză. Originea multiplicării celulare stă în replicarea ADN-ului cromozomial, care are loc în stadiul S al interfazei.

          Meioza are loc la organismele cu reproducere sexuată, fiind un tip particular de diviziune în care se pornește de la celule diploide și se ajunge la celule haploide sau gameți, prin unirea cărora rezultă zigotul diploid (celula unică) de la care se pornește dezvoltarea unui nou organism pluricelular complex.

          Celulele fiind rezultate în urma mitozei au un număr egal de cromozomi (material ereditar), repartizat uniform în nucleul celular, Această diviziune asigură creșterea continuă, diferențierea celulară și continuitatea genotipului, având loc în celulele somatice aflate în plină creștere și în țesutul embrionar.

Mitoza

(greacă: mitos-fir)

          Este tipul de diviziune celulară prin care celula somatică se multiplică, ducând la creșterea organismelor pluricelulare. Cuprinde diviziunea nucleară și diviziunea citoplasmatică, rezultând astfel două celule fiice identice. Mitoza este un proces continuu, dar pentru ușurarea înțelegerii succesiunii fenomenelor, ea a fost împărțită didactic în patru faze: profaza, metafaza, anafaza și telofaza. Interfaza sau etapa metabolică, nu este o parte a mitozei, deși este frecvent inclusă în descrierea procesului de diviziune, fiind plasată înaitea profazei. Ea este însă o fază a ciclului celular și este împărțită în stadiile G1, S și G2.

          Diviziunea celulară este baza reproducerii organismului. Perioada dintre două diviziuni mitotice se numește cilcu celular. Acesta cuprinde interfaza și diviziunea celulară împărțite în următoarele etape: G1 – perioada pesintetică, S – perioada sintetică, G2 – perioada postsintetică, M – mitoza (diviziunea).

Interfaza

          Este perioada ce are loc înaintea diviziunii nucleului, etapă în care celula se pregătește pentru mitoză. Alcătuită din fazele G1, S și G2, ea este etapa dintre două mitoze consecutive. În aceată fază celula are cea mai ridicată activitate metabolică din ciclul celular, deoarece acum au loc procese importante care preced mitoza. Nucleul este vizualizat la microscopul optic ca fiind o structură uniformă, iar cromozomii sunt despiralizați. Vizibili sunt doar nucleonii și au loc modificări ale cromatinei nucleare (materialului genetic).

          În perioada G1 cantitatea de ADN este constantă (2n în celulele somatice, n în cele gametice). Are loc sinteza intensivă de ARN pe matriță ADN, proteine și enzime. Se acumulează ATP în celulă (adenozin trifosfat – sursă importantă de energie, baza procesului de respirație celulară) și crește numărul de organite celulare. G1 se desfășoară pe durata a patru-zece ore (25 – 50 % din interfază).

Please follow and like us: